S!LK Portugal

S!LK PortugalPara Particulares e Empresas, contacte-nos em:
For Consumer & Business Inquiries please contact:

Intelectual Mentes Lda.
Rua Álvaro Coutinho 11 & 13
1150-024 Lisboa – Portugal

Email:
portugal@silk-jewellery.com

Telefone:
Phone:
(+351) 21 317 48 11

Telemóvel:
Mobile:
(+351) 939 909 809
portugal
Vive em Portugal e tem interesse na nossa colecção?
Living in Portugal and interested in our collection?

Para Particulares:
A nossa colecção (versão em inglês) está disponível online em:
www.silkjewels.com

Se tiver alguma dúvida ou questão a colocar, sobre o processo de encomenda, contacte-nos!


Para Empresas:
Em Portugal, A S!LK é representada pela Intelectual Mentes Lda. (Lisboa).
Se tiver alguma dúvida ou questão a colocar, escreva-nos para:
portugal@silk-jewellery.com

------

For consumers

Our collection is (english version) online available at: www.silkjewels.com.
Unfortunately the portugese language on this webshop is not quit ready yet.
Should you have any questions regarding the ordering process please do not hestitate to contact us.

For businesses
S!LK is represented by Intelectual Mentes in Lisbon.
Please feel free to contact them should you have any questions.
portugal@silk-jewellery.com


Silk
Ondanks de constante zorg en aandacht die S!LK Jewellery aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.silkjewellery.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S!LK Jewellery.

S!LK Jewellery kan er niet voor instaan dat de informatie op www.silkjewellery.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

S!LK Jewellery sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.silkjewellery.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.silkjewellery.nl te kunnen raadplegen.
Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Language not available
Sorry, the website with the English language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready
Language not available
Sorry, the website with the German language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready