Floortje Dessing


Floortje Dessing
Betrokken, verantwoord, duurzaam maar ook hip en stylish: dat is Nukuhiva.

Als presentatrice van het reisprogramma 3 op Reis bezoekt Floortje de mooiste plekken ter wereld. Tijdens haar reizen wordt zij regelmatig geconfronteerd met armoede en onrecht. Dat zette Floortje aan het denken over hoe ze een bijdrage kon leveren aan een betere wereld.

De eerste Nukuhiva-winkel werd in 2006 geopend nadat Floortje het boek ‘100 Wereldplekken die je gezien moet hebben’ had geschreven. Er was vooraf afgesproken dat een deel van de inkomsten naar een schoolproject in Oeganda zou gaan. Maar het boek werd zo goed verkocht dat er geld overbleef voor een ander project en zo werd het idee geboren om in Amsterdam een fairtrade kledingzaak te beginnen. In 2008 kwam daar een filiaal in Utrecht bij. Met deze twee fairtrade winkels hoopt Floortje een groot publiek te kunnen laten kennismaken met het fenomeen ‘eerlijke kleding’

SILk wordt sinds de opening van Floortjes winkels verkocht in deze prachtige concept stores, vernoemd naar een onbedorven eiland in de Polynesische archipel. Een plek waar mens en natuur nog met respect worden behandeld.
Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen


De totale collectie van S!LK is eerlijk en met de handgemaakt uit de hoogste kwaliteit sterling zilver (925).

Het zilver wordt gesmeed in samenwerking met vaak kleinschalige handelsgemeenschappen, waar het niet enkel om het verantwoord produceren van S!LK sieraden gaat. Het gaat veel verder dan het uitwisselen van goederen voor een eerlijke prijs.

Deze samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op vertrouwen, vriendschap en respect voor elkaars cultuur en gebruiken, en hebben als doel om deze handelsgemeenschappen te ondersteunen in haar sociaal en economische groei.

SILK wil op deze manier een zinvolle eerlijke bijdrage leveren aan het land van herkomst.

Bali Street Kids


Bali Street Kids
In Bali ontmoet je veel hartverscheurend slechtuitziende straat kinderen van jonge leeftijd. Deze kinderen komen van de armste dorpen van Bali en worden door hun familie naar de stad en de toeristische gebieden gestuurd om te bedelen, zodat hun ouders meer inkomen hebben. Veel van deze kinderen worden misbruikt en gedwongen.

De YKPA organisatie tracht aids en misbruik te voorkomen. En biedt deze kansarme straatkinderen een zorgzaam thuis, scholing, en een nieuw leven. 

S!LK is trots op YKPA  die deze kinderen échte reële kansen biedt, door het geven van liefdevolle steun, onderwijs, gezondheidszorg, en het leren van vaardigheden.

Lees meer over YKPA op www.ykpa.org
Silk
Ondanks de constante zorg en aandacht die S!LK Jewellery aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.silkjewellery.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S!LK Jewellery.

S!LK Jewellery kan er niet voor instaan dat de informatie op www.silkjewellery.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

S!LK Jewellery sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.silkjewellery.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.silkjewellery.nl te kunnen raadplegen.
Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Language not available
Sorry, the website with the English language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready
Language not available
Sorry, the website with the German language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready