Campagnes

Campagnes


Bekijk hier de S!LK Jewellery foto campagnes. 

Wil je graag een S!LK of FIERCE by S!LK catalogus ontvangen waarin deze campagne beelden terug te zien zijn vraag deze dan gerust bij ons op. Je kunt een email sturen aan daisy@silkjewellery.nl, geef daarbij ook je contact gegevens op.

Urban Rebels


Urban Rebels

Wild Heart Free Spirit


Wild Heart Free Spirit

fierce campaign


fierce campaign

10th Anniversary Limited Edition


10th Anniversary Limited Edition

Summer Daze


Summer Daze
The summer 15 campaign will leave you dazzled. Hazy days and dream waves at the beach of paradise island.

Klik op de foto om de "Summer Daze" campagne te bekijken

WILD HEARTS & DUSTY ROADS


WILD HEARTS & DUSTY ROADS
Free spirited silver-lovin youngsters out on a sun soaked road trip through dry dusty highways.

Take your mini mental vacation today.

Klik op de foto om de campagne beelden te bekijken
Silk
Ondanks de constante zorg en aandacht die S!LK Jewellery aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.silkjewellery.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S!LK Jewellery.

S!LK Jewellery kan er niet voor instaan dat de informatie op www.silkjewellery.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

S!LK Jewellery sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.silkjewellery.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.silkjewellery.nl te kunnen raadplegen.
Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Language not available
Sorry, the website with the English language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready
Language not available
Sorry, the website with the German language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready