7Th Sunday Limited Edition Bracelet
NEW: 'Limited Edition 7th Sunday Bracelet by SILK Jewellery'

24th of May we celebrate the 7 year anniversary of the 7th Sunday Festival. For this festive occasion SILK designed a limited edition 7th Sunday bracelet.

SOLD OUT


SOLD OUT

Already have a ticket?


Already have a ticket?
The limited edition bracelet is available in the 2 colors black and dark brown and in 3 sizes; 18cm, 19cm and 21cm. 

Already have a ticket? You can still get your SILK Bracelet using your barcode. Check out the 7th Sunday Page for their special deal!

You can pick up your bracelet at the Merchandise Store at 7th Sunday Festival the 24th of May!

Get your New Catalog


Get your New Catalog
De nieuwe SILK catalogus is uit. Stuur ons je adres gegevens en ontvang hem gratis in huis!
info@silkjewellery.nl

We had a blast last year!


We had a blast last year!
Last year we also designed 2 leather bracelets for the 7Th Sunday Festival. There are some items still available for the true collectors. 

also available


also available
Silk
Ondanks de constante zorg en aandacht die S!LK Jewellery aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.silkjewellery.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S!LK Jewellery.

S!LK Jewellery kan er niet voor instaan dat de informatie op www.silkjewellery.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

S!LK Jewellery sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.silkjewellery.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.silkjewellery.nl te kunnen raadplegen.
Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt binnen enkele minuten uw wachtwoord:

Language not available
Sorry, the website with the English language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready
Language not available
Sorry, the website with the German language is still in the progress of finishing, in the mean while please visit our Dutch website www.silkjewellery.nl to give you a first impression. Please come back in a few days or leave us an email so we can notify you once the site is ready